II. Dünya Savaşı´nın Türkiye´de Buğday Üretimine Etkisi: Örümcek Ağı Teorisi

Pakize ÇOBAN KARABULUT

Özet


İkinci Dünya Savaşı’nda buğday, en önemli temel tüketim maddelerinden birisiydi. Bu durumu tetikleyen en önemli unsurun, 1940 ve 1941 yıllarında yaşanan doğal afetlerden kaynaklandığı görülmüştür. Türkiye için ise hububat ürünleri en önemli ihracat kaynaklarını oluşturmaktaydı. Bu nedenle, ekmek
fiyatlarındaki artışların önlenmesinde buğday üretimi ve tüketimi hakkında birçok kararlar alınmıştır. Bu kararlara rağmen olağanüstü arz-talep dağılımı uzun yıllar sürmüş ve bu durum örümcek ağı teorisi ile gösterilmiştir. Bu teori
sayesinde İkinci Dünya Savaşı’nın ve doğal afetlerin buğday üretimini nasıl etkilediği detaylı olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler


İkinci Dünya Savaşı, Buğday Üretimi, Örümcekağı Teoremi, Doğal Felaket.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin  içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                        ISSN: 1307-9778  E-ISSN: 1309-5137