Adam Smith’in Devlet Anlayışı Üzerine Kuramsal Bir İnceleme

Kürşad ZORLU, Hale KIRMIZIOĞLU

Özet


 Bu çalışmanın amacı, sosyal bilimlerdeki en önemli yapılardan biri olan devlete ve onun işlevlerine ışık tutmaktır. Üzerine yapılan tartışmaların son bulmadığı ve her sosyal bilim açısından ayrı ayrı tanımı yapılan bu büyük yapının toplumsal işlevleri kesinleşmemiştir. Bu amaçla çalışmada devlet hakkındaki genel bakış açılarının yanı sıra devleti özellikle ekonomik alandaki fonksiyonları açısından ele alıp ince­leyen Adam Smith’in fikirleri ön plana alınmıştır. Çünkü Adam Smith’in devlet anlayışı, döneminde öne çıkan diğer ana akım iktisadi düşünürlerden farklı bir içerik sunmaktadır. Çalışmada Smith’in düşünce sistemini ve yönetsel bakımdan devlete bakışını anlamak için öncelikle iki temel yapıtındaki – Ahlaki Duygular Teorisi ve Ulusların Zenginliği – görüşlerine ve bu görüşlerle ilgili yazındaki diğer tartışmalara yer verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Devlet, Devlet Hakkındaki Görüşler, Devletin Rolü, Adam Smith, Adam Smith ve Devlet fikri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin  içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                        ISSN: 1307-9778  E-ISSN: 1309-5137