Bu İşin Standardı Yok: ABD ve AB’nin Batı Balkanlar’daki Demokrasinin Teşviki Politikalarının Bir

Murat ÖNSOY, Gürol BABA

Özet


Soğuk Savaş sonrası dönemde, demokratik barış teorisinin yükselişe geçişiyle birlikte tüm dünyada
demokrasiyi teşvik çabaları hız kazanmıştır. Demokrasinin dünya barışına katkıda bulunacağı düşüncesiyle
hareket eden Batılı ve Batılı demokratik değerleri benimsemiş devletlerin bu tasavvurları,
ütopyacı olmamakla beraber kalıcı barış için ne tek bir reçete ne de sonuçlara dair ortak bir fikir birliği
mevcuttur. Bu çalışmada, demokrasiyi teşvik siyasetinin sorunlu yönleri, Avrupa Birliği ve Amerika
Birleşik Devletleri’nin Batı Balkanlardaki demokrasiyi teşvik siyasetinin karşılaştırmalı analizi üzerinden
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Makalede demokrasiyi teşvik siyasetinin sorunlu yönleri; demokrasiyi
teşvik uygulamasının doğası kaynaklı, demokrasiyi teşvik süreçlerini yürüten dış aktörlere
özgün, ve demokrasinin teşvikinin hedef ülke ve bölgelerin nitelikleri veya koşulları kaynaklı olmak
üzere üç kategoride değerlendirilmiştir. . Çalışmada, demokrasiyi teşvik eden dış aktörlerin, monolitik
bakış açılarını devam ettirdikleri, sahadaki hassasiyetlere dikkat etmeksizin hareket ettikleri, demokrasiyi
teşvik çabalarını senkronize etmedikleri ve sahadaki kültürel ve siyasi gerçekleri göz ardı ettikleri
sürece problemlerin devam edeceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Demokrasinin Teşviki, Demokratikleşme, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), Batı Balkanlar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin  içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                        ISSN: 1307-9778  E-ISSN: 1309-5137