Uluslararasi İlişkilerde ‘Alt Sistem Analizi’: Bölgesel Bir Alt Sistem Olarak Güney ve Doğu Asya

R. Kutay KARACA, Müge YÜCE

Özet


 Bu makalede Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde bölgesel dinamiklerin ön plana çıkarıl­masını amaçlayan “bölgesel alt sistem” analizi teorik ve uygulamalı bir şekilde ele alınmıştır. Bölgesel alt sistem analizinin temel hipotezleri kapsamında incelemeye tâbi tutulan Güney ve Doğu Asya bölgesinin kendi içerisinde özgün ve küresel sistemden ayrışan bir yapıya sahip olmasının yanında aynı zamanda küresel sistem ile önemli temas noktaları olan bir alt sistem olduğu kanıtlanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgulara göre Güney ve Doğu Asya alt sistemi, “güç dengesinin” diğer bölgelerden daha fazla geçerli olduğu, Çin’in hâkim ekonomik ve siyasal güç olarak ön plana çıktığı bir görünüm sunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Güney ve Doğu Asya, Çin, Alt Sistem, Bölgesel Güç, Güvenlik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin  içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                        ISSN: 1307-9778  E-ISSN: 1309-5137