Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Cezayir-i Garp

H.Mustafa ERAVCI

Özet


Garb ocaklarının en önemli parçasını Cezayir bölgesi oluşturup, XVI. Asrın başından XIX. asrın ilk çeyreğine kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Osmanlı devletine bağlı salyaneli eyaletlerinden biri olan Cezayir’in Osmanlı hâkimiyetindeki bu üç asırlık süreci çeşitli nedenlere bağlı olarak birçok
bilinmezi beraberinde taşımaktadır. İşte bu çalışmada Mühimme defterlerine yansıyan belgeler ışığında Osmanlı dönemi Cezayir’inin yerel yönetim, asayiş, diplomasi ve askeri faaliyetleri ile ilgili konular aydınlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı, Cezayir, Avrupa,

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin  içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                        ISSN: 1307-9778  E-ISSN: 1309-5137